Svim korisnicima .from.hr domena CARNET je omogućio kreiranje vlastite web stranice putem jednostavnog CMS sustava te smještaj tih stranica na CARNET-ovim poslužiteljima.

Sadržaj stranice treba biti vezan za predstavljanja samih korisnika, njihovih hobija i interesa u nekomercijalne svrhe.

Za korištenje ove usluge potrebno je učiniti sljedeća tri koraka:

Detaljne informacije i video upute te pomoć za bilo koji od navedenih koraka pronađite na našim stranicama.

Korisnik snosi odgovornost za cjelokupan sadržaj svojih stranica, vodeći računa o tome da sadržaj na stranicama bude vezan za predstavljanje korisnika, njegove hobije i interese te da bude u skladu s općim humanitarnim i civilizacijskim normama.
Pravilnik usluge udomljavanja osobnih web stranica na CARNET-ovom poslužitelju za korisnike .from.hr domene


Usluga je besplatna za sve građane Republike Hrvatske

Ovu uslugu omogućili su: