IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI mrežnih stranica from.hr

Kao tijelo javnog sektora, CARNET je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na stranice s informacijama potrebnim za registraciju domena from.hr, na istoimenoj mrežnoj adresi.

Status usklađenosti

Mrežne stranice na adresi from.hr djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti očituju se u sljedećem:

  • ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta. U planu je redizajn tijekom kojeg će biti implementirane ove funkcionalnosti
  • kontrast između teksta i pozadine u određenim dijelovima nije adekvatno riješen. To je posebno vidljivo u dijelu izbornika s plavom pozadinom, gdje bi bilo korisno primijeniti hover efekt radi jasnoće i vidljivosti
  • gumbi, odnosno područja koja funkcioniraju kao poveznice trebala bi biti veća po visini kako bi bila funkcionalna za osobe s motoričkim teškoćama, posebice prilikom korištenja na mobilnim uređajima, budući da stranica nema responzivan dizajn
  • video upute trebale bi sadržavati titlove i/ili tekstualne opise, kao i glasovne opise
  • većina elemenata nije označena na način koji pomoćnoj tehnologiji za slijepe osobe omogućava da ih s razumijevanjem pročita.

Podizanje razine pristupačnosti

CARNET će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežnih stranica from.hr u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.
Pri budućem restrukturiranju i redizajnu mrežnih stranica from.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 10. prosinca 2019., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.
Testiranje pristupačnosti provele su osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.
Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhoneXS iOS Safari. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitač ekrana NVDA (NonVisual Desktop Access) 2019, čitač ekrana Jaws 2019, VoiceOver, tipkovnica na zaslonu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica from.hr korisnici mogu uputiti Službi za korisnike (Helpdesk) čije je radno vrijeme od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 22 sata.

CARNET-ov Helpdesk moguće je kontaktirati:

  • e-poštom: helpdesk@carnet.hr
  • telefonom: +385 1 6661 555
  • telefaksom: +385 1 6661 630
  • putem CARNET-ove službene Facebook stranice
  • poštom: CARNET-ova Služba za podršku korisnicima, Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.

CARNET je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom svog Helpdeska, CARNET će nastojati odgovore na upite obraditi unutar dva radna dana.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.